Toolkit Begrijpend Luisteren en Vertellen

 

TOS-kinderen hebben vaak problemen met het (na)vertellen van verhalen. Vertelvaardigheid begint bij het begrijpen van taal en van vertellingen. Hoe beter kinderen verhalen kunnen begrijpen en vervolgens voorspellen, hoe beter hun vertelvaardigheid zich zal ontwikkelen.

De training Toolkit Begrijpend Luisteren en Vertellen biedt jou een compleet werkpakket om direct aan de slag te gaan met kinderen die een achterstand hebben op gebied van vertelvaardigheid. Deze training biedt een differentiaal diagnostiek met daaraan gekoppeld een differentiaal therapie.

 

Inhoud training:

Er wordt gestart met een inleiding en een theoretisch kader. Het ontwikkelingsproces van begrijpend luisteren en vertelvaardigheid wordt besproken. De inhoud is gericht op zowel verhaalbegrip als verhaalproductie. Er wordt vervolgens uitgebreid ingegaan op de problemen van vertelvaardigheid bij TOS-kinderen. 

 

Er worden een aantal verschillende screeningsinstrumenten en diagnostische instrumenten voor begrijpend luisteren en vertelvaardigheid geïntroduceerd en vergeleken. Vervolgens wordt er een differentiaal diagnostiek vertelvaardigheid geïntroduceerd. In de periode tussen de twee bijeenkomsten voeren de cursisten een huiswerkopdracht diagnostiek vertelvaardigheid uit. De diagnostiek mondt uit in het stellen van therapiedoelen en het opstellen van een therapieplan voor een eigen patiënt.

Deze tweedaagse cursus is gericht op diagnostiek en therapie bij kinderen met problemen op het gebied van begrijpend luisteren en vertelvaardigheid vanaf vier jaar tot en met circa 10 jaar in het reguliere of in het speciaal onderwijs..

Organisatie training:

De training bestaat uit twee trainingsdagen met een tussenperiode van 2 tot 3 weken. De eerste dag is gericht op de diagnostiek van vertelvaardigheid. Gedurende de tussenperiode wordt een diagnose uitgewerkt van een eigen patiënt. De tweede dag staat in het teken van de diagnose en de vertaalslag naar therapie met behulp van de toolkit. De studiebelasting bestaat uit 12 contacturen en 14 uren voorbereiding inclusief de huiswerkopdracht.

Werkwijze training:

Plenaire uitwisseling,, onderwijsleergesprekken en coöperatieve werkvormen wisselen elkaar af tijdens de bijeenkomsten..

De inhoud wordt verduidelijkt met een Powerpointpresentatie, filmopnames en een uitgebreide cursusmap. Alle benodigde materialen worden verstrekt voor en tijdens de training.